PUBLIKACIJE / PUBLICACTIONS

Rezultati istraživanja objavljeni su relevantnim znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom.